Informacje dla franczyzobiorcy

Przewidywana suma inwestycji

Koszt inwestycji wynosi 20 000 złotych, obejmuje min. opłatę licencyjną, profesjonalne szkolenie – know-how, kompletne wyposażenie oraz ogólnopolską bazę zleceń lokalnych i centralnych.

Wymagania sieci

Warunkiem przystąpienia do sieci Systemu EGP jest podpisanie umowy franczyzy połączone z wniesieniem wstępnej opłaty licencyjnej. W ramach podpisanej umowy franczyzobiorca otrzymuje:

1. Szkolenie praktyczne i teoretyczne.
(przekazanie Know-How oraz standardów System EGP świadczenia usług oraz produktów).
Szkolenie i zajęcia praktyczne z zakresu nanotechnologii, oferty produktów i usług marki System EGP, zasad prowadzenia franczyzy, pakietów i technik sprzedaży oraz wsparcia marketingowego,

2. Certyfikat Oficjalnego Partnera EGP System®

3. Franchising System EGP – program komunikacji on-line z dostępem do bazy System EGP – zleceń centralnych i lokalnych oraz certyfikacji.

5. Prawo do korzystania z marki i znaku towarowego Systemu EGP,

6. Prawo do świadczenia usług i sprzedaży produktów pod marką System EGP na terenie całego kraju,

7. Pakiet startowy składający się z urządzeń do aplikacji oraz pakietu produktów Systemu EGP,

8. Prawo do korzystania z danych Centrum Wspierania Sprzedaży Systemu EGP,

9. Prawo do aktywnego wsparcia przez franczyzodawcę.

Franczyzobiorca zobowiązany jest do zapewnienia samochodu , urządzenia z dostępem do internetu oraz telefonu z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

Wymagania

– gotowość i silna motywacja do prowadzenia własnego biznesu,

– środki finansowe na otwarcie lub rozszerzenie prowadzonej działalności.

– nie wymagamy znajomości branży.

Informacje o Franczyzodawcy
Eco-tech Sp. z o.o.
ul. Floksów 7, 04-686 Warszawa
tel: 792 928 467
e-mail: ecotech.oo@gmail.com
www.egp-system.com

Osoba do kontaktu dla osób zainteresowanych współpracą:
Koordynator d/s. Franchisingu System EGP
Marcin Wiśniewski
tel: 600 130 740
biuro@system-egp.com

Dezynfekcja Fitness Club - skutecznie i pewnie